Wakacje w bibliotece

Chociaż do końca wakacji pozostało jeszcze kilka dni to uczestnicy letnich zajęć literacko-artystycznych, które odbywały się w Powiatowej Bibliotece Publicznej im. Zygmunta Krasińskiego w Ciechanowie, świętowali w tym tygodniu uroczyste zakończenie „Wakacji w Bibliotece”.

W środę, 28 sierpnia uczestniczące w wakacyjnej akcji dzieci w towarzystwie swoich rodziców i opiekunów otrzymały z rąk dyrektor – Wiesławy Tybuchowskiej oraz wicestarosty Stanisława Kęsika okolicznościowe dyplomy oraz pamiątkowe zdjęcia wielkoformatowej Panoramy Ciechanowa, którą przez dwa miesiące tworzyli uczestnicy środowych zajęć plastycznych. Po części oficjalnej i chwili dla fotoreportera przyszedł czas na tańce, hulanki i swawole, czyli niczym nieskrępowaną zabawę oraz słodki poczęstunek.

„Wakacje w Bibliotece” to prowadzona w lipcu i sierpniu międzypokoleniowa akcja literacko-artystyczna wspierająca czytelnictwo oraz ogólny rozwój dzieci poprzez edukację plastyczną z elementami topografii oraz edukację teatralną. Podstawą dla cyklu zajęć była polska literatura dziecięca oraz publikacje regionalne. Akcja składała się z „Plastycznych Śród” – czyli zajęć plastyczno-topograficznych prowadzonych przez bibliotekarki: Janinę Wichowską oraz Adrianę Karwowską oraz „Teatrzanek” – warsztatów teatralnych, które poprowadziła Małgorzata Żdanowska- pracownik Czytelni.

Stworzoną przez małych czytelników i ich rodziców panoramę Ciechanowa można będzie oglądać na parterze PBP w Ciechanowie przy ul. Warszawskiej 34 do połowy września po uprzednim zgłoszeniu takiej chęci w Wypożyczalni Głównej.

Nie jest to ostatni, skierowany do młodego czytelnika edukacyjno-kulturalny projekt PBP w Ciechanowie. Już od września startują bowiem warsztaty dla uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych z terenu Powiatu Ciechanowskiego. Szczegóły już wkrótce.

Powiatowa Biblioteka Publiczna w Ciechanowie