1939 – CZAS WOJNY – nowy numer “Reduty” już dostępny

– Nie ma chyba w historii Polski bardziej traumatycznego i wstrząsającego okresu od tego, który zaczął się 1 września 1939 roku. To wcale nie było tak dawno. Zaledwie 80 lat. A mimo to brzmi jak opowieść z innego świata, coraz trudniej zrozumiała w epoce dostatniej konsumpcji, smartfonów i social media – pisze o nowym numerze tego bardzo ciekawego pisma Andrzej Pacek.

Istnieje oczywiście nowoczesny przekaz o historii trafiający do wrażliwości współczesnego odbiorcy. Reduta stara się go upowszechniać, będąc aktywna codziennie w Internecie (przy okazji zapraszamy Czytelników do odwiedzania nas na portalach społecznościowych). Ale ani najnowocześniejsze narzędzia medialne, ani opasłe tomy naukowych rozpraw nie zastąpią ludzkiej pamięci, osobistych, rodzinnych relacji. Gazeta, książka, strona www – mogą być wartościowymi skarbnicami wiedzy, ale niosą niestety ryzyko pewnego ekskluzywizmu. A proste ludzkie gadanie zwykle jakoś przebija się do świadomości zbiorowej. Dlatego rozmawiajmy. I słuchajmy. Właśnie próbkę takich wspomnień postaraliśmy się Państwu przedstawić w niniejszym numerze Reduty. To już ostatnie momenty, żeby wysłuchać relacji żyjących świadków. Pamiętajmy je, zapisujmy, przekazujmy dalej. 

Znając, lepiej lub gorzej, opowieść o niemieckiej i sowieckiej agresji, rzadko uświadamiamy sobie, że konsekwencje tamtych wydarzeń odczuwamy do dziś. Miliony ofiar, wymordowane elity narodowe, utrata połowy terytorium z Wilnem i Lwowem, stolica w gruzach i gigantyczna grabież dóbr kultury. A jeszcze po „wyzwoleniu”… prawie pół wieku prania mózgów widmem komunizmu. Prof. Ryszard Legutko w Eseju o duszy polskiej stwierdził, że niemal cudem jest, że nasza wspólnota przetrwała te doświadczenia. Dopiero dziś – po wielu latach bezczelnej i kłamliwej propagandy ze wschodu i zachodu, robiącej z Polski (współ)sprawcę zbrodni wojennych – zaczynamy skutecznie upowszechniać prawdę o tamtych czasach, mozolnie odzyskujemy poczucie narodowej dumy, przywracamy swoją opowieść o Polsce. 

Z życzeniami dobrej lektury,

Andrzej Pacek, Reduta. Ciechanowskie Pismo Historyczne

https://www.facebook.com/pages/Reduta/189179254567630