22 lutego. Europejski Dzień Ofiar Przestępstw. Urząd Statystyczny w Warszawie informuje

Porównując rok 2019 i 2020 na terenie województwa mazowieckiego spadła liczba przestępstw kryminalnych i drogowych, przybyło za to przestępstw gospodarczych. Podobnie jak w latach ubiegłych wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw był na Mazowszu niższy niż średnia krajowa (odpowiednio: 65 proc. i 73 proc.) – informuje Marcin Kałuski, specjalista ds. kontaktów z mediami, Mazowiecki Ośrodek Badań Regionalnych.