25 lat probostwa ks. prałata Eugeniusza Graczyka

W ostatnią niedzielę grudnia – w Niedzielę Świętej Rodziny 25 lat probostwa w ciechanowskiej parafii pw. św. Piotra Apostoła obchodził ks. prałat Eugeniusz Graczyk.

Mszę św., której przewodniczył Jubilat, koncelebrowało ok. 30 kapłanów. Z gratulacjami przybyli m.in.: parafianie ks. prałata: wiceminister zdrowia Aleksander Sopliński i starosta ciechanowski Sławomir Morawski, a także prezydent miasta Waldemar Wardziński z zastępcami: Ewą Gładysz i Cezarym Chodkowskim, wicestarosta Andrzej Pawłowski, rektor PWSZ doc. Leszek Zygner i kanclerz uczelni Piotr Wójcik, radna Sejmiku Wojewódzkiego Wiesława Krawczyk, liczni wierni.

[yframe url=’http://www.youtube.com/watch?v=iLfPdCRcx0I’]

* więcej – wkrótce

a