275 tys. ubezpieczonych obcokrajowców na Mazowszu

Liczba ubezpieczonych cudzoziemców polskie cały czas rośnie. W kraju jest ich ponad 1 mln., z czego 275 tys. w województwie mazowieckim.

– Z danych Zakładu Ubezpieczeń Społecznych wynika, że w województwie mazowieckim wciąż przybywa cudzoziemców zgłoszonych do ubezpieczeń. 30 listopada 2022 roku było ich ponad 275 tys., co stanowi około 25 proc. wszystkich ubezpieczonych obcokrajowców w Polsce – informuje Wojciech Ściwiarski, rzecznik prasowy ZUS w województwie mazowieckim.

Odnotowany wzrost wskazuje, że obywatele innych państw nie mają problemu ze znalezieniem pracy u pracodawców w Polsce. Legalne zatrudnienie oraz opłacanie składek powoduje możliwość korzystania ze świadczeń z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (m.in. emerytury, renty czy zasiłki chorobowe).

Pomimo, że w regionie są ubezpieczeni przedstawiciele ponad 160 narodowości to największą grupą legalnie pracujących cudzoziemców są obywatele Ukrainy. Według danych z 2022 roku było ich 167 tys., czyli ponad połowę wszystkich obcokrajowców pracujących legalnie na Mazowszu. Następni, dużo mniej liczni byli Białorusini – 35,3 tys. i Wietnamczycy – 6,2 tys.

Województwo mazowieckie nie jest jednolite pod względem rozmieszczenia ubezpieczonych spoza naszego kraju. Spośród ponad 275 tys. zgłoszeń do ubezpieczeń aż ponad 237 tys. pochodzi z warszawskich oddziałów ZUS. Według stanu na 30 listopada 2022 roku w radomskim oddziale, który obejmuje zasięgiem południową część województwa było ponad 11 tys. ubezpieczonych obcokrajowców, w płockim ponad 14 tys., a w siedleckim ponad 12 tys.

Cudzoziemcy posiadający określoną podstawę pobytu w Polsce mogą zakładać i prowadzić działalność gospodarczą na takich samych zasadach jak obywatele polscy. Oznacza to,
że mogą podejmować i prowadzić każdą dopuszczoną polskim prawem formę działalności gospodarczej. W kraju jest ponad 28 tys. cudzoziemców prowadzących działalność gospodarczą. Na Mazowszu jest ich prawie 10 tys. Najliczniejszą grupę stanowią obywatele Ukrainy (2,6 tys.) i Białorusi (1,8 tys.).

Fot. pixabay.com/Zdjęcie ilustracyjne/Mazowsze