Budżet Ciechanowa na 2012 r. uchwalony

Uchwalenie budżetu Ciechanowa na 2012 r. było najważniejszym punktem ostatniej w 2011 r. sesji Rady Miasta. Zdecydowana większość rajców  – 19 – poparła projekt budżetu. Tylko dwóch wstrzymało się od głosu. Byli to radni PiS Krzysztof Łyziński i Zbigniew Kędzierski.

Tegoroczny budżet Ciechanowa zakłada dochody w wysokości ok. 145 mln zł i wydatki – ok. 151 mln zł.

Dla ciechtivi.pl budżet 2012 komentuje Ewa Gładysz, pierwszy zastępca prezydenta miasta.

[yframe url=’http://www.youtube.com/watch?v=_mMW_M6WwOo’]

msz