Święto Chrztu Polski

„Mysco dux baptizatur” – Rocznik Świętokrzyski – 14 kwietnia – Święto Chrztu Polski.

Farska Góra w Ciechanowie – wczesnośredniowieczne grodzisko, gdzie według legendy (niestety, nie potwierdzonej żadnymi źródłami) nauczał św. Wojciech – w drodze do Prus.

Fot. Marek Szyperski