39. rocznica wprowadzenia stanu wojennego

W tym roku 13 grudnia przypada tak jak w 1981 r. – w niedzielę.

Jako, że nie widać i nie słychać, by 39. rocznica wypowiedzenia przez komunistów wojny narodowi – była jakoś szczególnie obchodzona nad Łydynią – przypominamy rok 2011 – i obchody 30. rocznicy wprowadzenia stanu wojennego zorganizowane w Ciechanowie przez Klub „Gazety Polskiej” i Stowarzyszenie 13 Grudnia.

https://youtu.be/F8cXOb8hURY

Fot. ipn.gov.pl