3M przesuwa start V edycji konkursu 3Mind

Organizator konkursu 3Mind – firma 3M, przesuwa termin rozpoczęcia V edycji wydarzenia. Pierwszy etap Konkursu 3Mind rozpocznie się 1 września 2020 roku, a zwycięzcę poznamy podczas finałowej gali w listopadzie. Decyzja o zmianie harmonogramu jest wynikiem obecnej sytuacji i troski o bezpieczeństwo uczestników oraz efektywną realizację założeń konkursu.

3M nieprzerwanie inwestuje w rozwój produktów oraz technologii, pomagających w rozwiązywaniu bieżących wyzwań, z jakimi mierzy się świat, profesjonaliści oraz konsumenci. Bez nauki oraz naukowców nie moglibyśmy korzystać dzisiaj z wielu praktycznych zdobyczy, które wspierają rozwiązywanie problemów współczesnego świata. 3M jako firma, w której nauka znajduje się u podstaw działalności, już po raz piąty wspiera oraz promuje projekty naukowo-badawcze młodych naukowców w ramach Konkursu 3Mind, od trzech edycji współpracując przy projekcie z Wrocławską Radą Federacji Stowarzyszeń Naukowo–Technologicznych NOT. Zaangażowanie 3M w tworzenie nowych rozwiązań i poszukiwanie odpowiedzi na kolejne wyzwania jest szczególnie widoczne obecnie, gdy świat mierzy się z pandemią koronawirusa – produkty 3M stosowane są na całym świecie, a firma by sprostać potrzebom w ostatnim czasie podwoiła produkcję półmasek filtrujących N95.

Organizowany przez 3M Konkurs 3Mind ma na celu wsparcie rozwoju studentów-członków kół naukowych (działających przy uczelniach wyższych w całej Polsce), którzy pracują nad projektem związanym ze zrównoważonym rozwojem lub przemysłem 4.0. Konkurs to szansa na przedstawienie swojego pomysłu profesjonalnemu jury, poznanie wizji innych uczestników, rozwój kreatywności i pracy zespołowej, a wreszcie grant o wartości 10.000 zł na rozwój dalszej działalności. Start tegorocznej edycji tego wydarzenia, ze względu na okoliczności będące wynikiem epidemii koronawirusa, jest przełożony na wrzesień, a poszczególne etapy odbędą się w następujących terminach:

  • Etap I: Rejestracja uczestników poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego oraz przesłanie samodzielnie przygotowanego filmu, trwającego maksymalnie 1 minutę (01.09 – 18.10.2020)
  • Etap II: Wstępna selekcja zgłoszeń – wybór od 8 do 12 projektów (19 – 22.10.2020)
  • Etap III: Wyłonienie od 4 do 6 uprzednio wybranych, najlepszych Projektów na podstawie głosowania na stronie internetowej konkurs3Mind.pl (23.10 – 11.11.2020)
  • Etap IV: Przygotowania do prezentacji projektów podczas Finału konkursu 3Mind przy wsparciu pracowników 3M i NOT (13.11 – 25.11.2020)
  • Etap V: Gala Finałowa konkursu 3Mind – podczas której zostanie dokonany wybór zwycięzcy (27.11.2020)

Szczegółowe informacje i regulamin Konkursu znajdują się na stronie www.konkurs3Mind.pl