40 mln zł na aktywność seniorów

Od 20 do 200 tys. zł dotacji można dostać w ramach Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020. Wnioski można składać do 31 stycznia, do godz. 16.

Jak informuje Mazowiecki Urząd Wojewódzki – Program ASOS adresowany jest przede wszystkim do lokalnych organizacji pozarządowych, a także m.in. organizacji wyznaniowych, spółdzielni socjalnych, stowarzyszeń jednostek samorządu terytorialnego, spółek akcyjnych lub spółek z ograniczoną odpowiedzialnością działających na rzecz osób starszych. Uwaga, dotyczy to podmiotów, które nie działają w celu osiągnięcia zysku, przeznaczają całość dochodu na realizację celów statutowych oraz nie przeznaczają zysku do podziału między swoich udziałowców, akcjonariuszy i pracowników.

Więcej tutaj: https://www.gov.pl/web/uw-mazowiecki/asos-2020-wystartowal-mozna-skladac-oferty

Fot. Mazowiecki Urząd Wojewódzki/Na zdjęciu: wojewoda mazowiecki Konstanty Radziwiłł podczas środowego spotkania, na którym minister rodziny, pracy i polityki społecznej Marlena Maląg ogłosiła nowy konkurs ofert