5. Brygada będzie miała swój sztandar

5. Mazowiecka Brygada Obrony Terytorialnej im. st. sierż. Mieczysława Dziemieszkiewicza ps. Rój – 1 marca przyszłego roku w Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych otrzyma sztandar. Jest już powołany Społeczny Komitet Fundatorów Sztandaru, któremu przewodniczy starosta ciechanowski Joanna Potocka-Rak.

Wiceprzewodniczącym Komitetu jest Tadeusz Albin Łączyński – ciechanowianin, zastępca Głównego Inspektora Ochrony Roślin i Nasiennictwa, reprezentant Społecznego Komitetu Rodzin Poległych Żołnierzy NSZ i NZW z oddziału Roja, a członkami m.in.: bratanek Roja Marek Dziemieszkiewicz, Jadwiga Płodziszewska ze Społecznego Komitetu Rodzin Poległych Żołnierzy NSZ i NZW, Krzysztof Parzychowski – wicestarosta ostrołęcki, mjr Antoni Ziemkiewicz – wiceprezes Światowego Związku Żołnierzy AK okręg Ostrołęka, Włodzimierz Bartkowski – wiceprezes Cedrob SA, Arkadiusz Gołębiewski – filmowiec, dokumentalista, twórca Festiwalu Filmowego Niepokorni, Niezłomni, Wyklęci.

Siedzibą Komitetu jest ciechanowskie Starostwo Powiatowe. Jak się dowiedzieliśmy – sztandar zostanie wręczony 1 marca w Warszawie, a dokona tego prezydent RP lub minister obrony narodowej. Póki co 5. MBOT używa podczas ceremonii przysięgi wojskowej sztandaru Światowego Związku Żołnierzy AK okręg Ostrołęka.