65-lecie Ochotniczej Straży Pożarnej w Nasierowie Górnym

Była Msza święta w intencji strażaków i ich bliskich, nagrody i wyróżnienia, a przede wszystkim wręczenie sztandaru dla druhów i druhen z OSP Nasierowo Górne (gmina Gołymin-Ośrodek) w 65. rocznicę istnienia ich jednostki.

Mszę św. odprawił proboszcz parafii pw. św. Mikołaja w Ciemniewku ks. Janusz Paczkowski.

Do Nasierowa przyjechało wielu gości. Wśród m.in.: radny Sejmiku Wojewódzkiego Konrad Wojnarowski, starosta ciechanowski Joanna Potocka-Rak, kierownik ciechanowskiej delegatury Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego Anna Żebrowska, komendant powiatowy Państwowej Straży Pożarnej bryg. Tomasz Gajewski. Nie mogło oczywiście zabraknąć wójta gminy Gołymin-Ośrodek Adama Piotra Budka, czy prezesa zarządu powiatowego OSP Bogdana Kołakowskiego.

Uroczystość zakończyła się posadzeniem pamiątkowych lip, czego dokonali: kierownik Anna Żebrowska, wicestarosta Marek Marcinkowski, prezes Bogdan Kołakowski, Jadwiga Michalska z zarządu wojewódzkiego OSP, przedsiębiorca Paweł Goc i prezes zarządu gminnego OSP Krzysztof Olszewski.

LISTA ODZNACZONYCH

Uchwałą Prezydium Zarządu Głównego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej uchwałą nr 154/36/2020 z dnia 24 września 2020 r.

Złotym Znakiem Związku OSP RP został odznaczony

Prezes Zarządu Oddziału Gminnego Związku OSP RP dh Krzysztof Sosnowski

Uchwałą Prezydium Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej Województwa Mazowieckiego                                           nr 1/2021 z dnia 29 stycznia 2021 r.

Złotym Medalem za Zasługi dla Pożarnictwa zostali odznaczeni

Druhowie:

Wojciech Waloch (OSP Gołymin-Ośrodek)

Andrzej Ostaszewski (OSP Watkowo),

Mariusz Kania (OSP Gostkowo)

Srebrnym Medalem za Zasługi dla Pożarnictwa zostali odznaczeni

druhna Ewelina Redyk – Waloch (OSP Gołymin-Ośrodek)

druhowie: Jacek Kamil Konop (OSP Gołymin-Ośrodek)

Krzysztof Goździewski (OSP Osiek)

Grzegorz Michalak (OSP Osiek)

Tadeusz Radulski (OSP Watkowo)

Dariusz Ruszczyński (OSP Gostkowo)

Brązowym Medalem za Zasługi dla Pożarnictwa zostali odznaczeni

druhny:

Anna Augustyniak  (OSP Gołymin-Ośrodek)

Monika Kania (OSP Nasierowo Górne)

druhowie:

Jacek Borkowski (OSP Nasierowo Górne)       

Maciej Kwiatkowski (OSP Gołymin-Ośrodek)

Korneliusz Dwużnik (IOSP Osiek)

Zbigniew Kanclerz, (OSP Gostkowo)

Bogdan Maglarski (OSP Watkowo)

Piotr Ostaszewski (OSP Watkowo)

Andrzej Jakubiak (OSP Zawady Dworskie)

“Uchwałą Prezydium Zarządu Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej w Ciechanowie nr  1/2021 z dnia 22 kwietnia 2021 r.

Odznaką „Wzorowy strażak” zostali odznaczeni

druhowie:

Paweł Elak, (OSP Osiek)

Mirosław Kaczmarczyk (OSP Zawady Dworskie)

Tomasz Wojciechowski (OSP Nasierowo Górne)

Red

Fot. Marek Szyperski