7 MLN ZŁ Z BUDŻETU MAZOWSZA NA SAMOCHODY DLA STRAŻAKÓW

Dzisiaj (10 czerwca) ruszył nabór dla mazowieckich OSP na pomoc w zakupie wozów strażackich. W sumie na ten cel władze Mazowsza przeznaczyły dodatkowe 7 mln zł. – Mamy sygnały od strażaków, że nasze wsparcie to jest ten brakujący przysłowiowy grosz, którego druhom brakuje do zakupu samochodu. I to grosz niemały, bo nasza dotacja wynosi do 100 tys. zł. Zapraszam do składania wniosków – przekonuje marszałek Adam Struzik.

Trzeba się spieszyć, bo nabór potrwa tylko przez siedem dni, od 10 do 17 czerwca br. Pomoc skierowana jest do gmin, których jednostki OSP uzyskały wsparcie z innych źródeł finansowania. Wsparcie samorządu województwa jest jednym z elementów tzw.  montażu finansowego, który pozwala OSP zakupić samochody ratowniczo-gaśnicze. Decyzja zarządu Mazowsza to odpowiedź na osłabione z powodu epidemii budżety gmin i miast.

– Doceniamy zaangażowanie i determinację druhów w pozyskiwaniu środków na zakup wymarzonego samochodu. Wiemy, że szukają wsparcia z różnych źródeł. Chcemy im pomóc, stąd nasza decyzja o dodatkowych 7 mln zł z budżetu województwa – mówi wicemarszałek Rafał Rajkowski.

Wnioski można składać za pośrednictwem poczty, e-PUAP lub osobiście (liczy się data wpływu do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie ul. Skoczylasa 4, 03-469 Warszawa lub ul. Jagiellońska 26, 03-719 Warszawa, z dopiskiem: „Wniosek OSP-samochód”) na formularzu wniosku do pobrania.

Ostateczną decyzje o przeznaczeniu środków na ten cel podejmą radni województwa mazowieckiego podczas czerwcowego sejmiku.

Dodatkowe informacje znajdują się na www.mazovia.pl – zakładka Bezpieczeństwo/OSP