70. lat temu powstała Armia Krajowa

Kontynuatorka Służby Zwycięstwu Polski i Związku Walki Zbrojnej została powołana 14 lutego 1942 r. rozkazem generała Władysława Sikorskiego – Naczelnego Wodza Polskich Sił Zbrojnych. Jej pierwszym dowódcą został generał Stefan Rowecki – Grot.

Fot. ze strony www.ipn.gov.pl Na zdjęciu: ostatni dowódca AK gen. Leopold Okulicki, Niedźwiadek, zamordowany w Rosji Sowieckiej.

Więcej o rocznicy na stronie Instytutu Pamięci Narodowej: http://www.ipn.gov.pl/portal/pl/2/18940/Walka_i_nadzieja_14_lutego_1942_r_powstala_Armia_Krajowa.html

Jak podaje Jan Korzybski w pracy “Ciechanowskie Pamiątki Przeszłości” w powiecie ciechanowskim Armia Krajowa liczyła do 2 tys. członków. Komendantami obwodu ciechanowskiego byli kolejno: Tadeusz Sobolewski ps. Cis, Wacław Pikus ps. Wir i Bronisław Trentowski ps. Chmura. Komendantem ciechanowskiej placówki AK był przez całą okupację Bolesław Bobiński s. Kmicic.

Żołnierze Armii Krajowej w powiecie ciechanowskim i sąsiednich nie szczędzili krwi w walce z niemieckim okupantem. Warto w tym miejscu przypomnieć m.in.: Kazimierę Grzelakową, Zenobię Jelińską, Bolesława Nodzykowskiego i Tadeusza Jureckiego powieszonych w publicznej egzekucji na dziedzińcu ciechanowskiego Zamku oraz 17-letniego Adama Rzewuskiego, ps. Burza, śmiertelnie rannego w potyczce z Niemcami w lesie lekowskim.

a