77 mln zł z budżetu województwa dla subregionu ciechanowskiego na inwestycje

Podczas grudniowej sesji sejmiku województwa mazowieckiego, radni uchwalili budżet na 2020 r. To ma być bardzo dobry rok dla całego Mazowsza. Na remonty i modernizacje dróg, szpitali i instytucji kultury w subregionie ciechanowskim władze Mazowsza przeznaczą blisko 77 mln zł. 

Planowane dochody wyniosą ponad 3,5 mld zł, z czego 2,9 mld zł to prognozowane dochody z podatków CIT i PIT. Wydatki mają być na poziomie ponad 3,7 mld zł. Wpłata do budżetupaństwa, czyli tzw. janosikowe wyniesie 592 mln zł.

Budżet na 2020 r. jest największym budżetem w 21-letniej historii Mazowsza. Środki, którymi dysponujemy nie tylko pozwolą na rozbudowę infrastruktury medycznej czy drogowej, ale także na wsparcie gmin, sołectw czy jednostek OSP. Ten rok pokazał nam, jak duże jest zapotrzebowanie na programy wsparcia. Bardzo często bez naszych środków gminom czy powiatom nie udałoby się zrealizować wszystkich projektów. My wspieramy te inicjatywy, które służą przede wszystkim mieszkańcom Mazowsza – budowę placów zabaw, boisk, siłowni plenerowych, ale także remonty świetlic, pracowni językowych czy komputerowych – podkreśla marszałek Adam Struzik.

– Od wielu lat konsekwentnie budujemy nasz region, a w tym roku mamy rekordowy budżet także dla subregionu ciechanowskiego. Dużą pulę środków bo prawie 50 mln zł przeznaczamy na remonty i budowę dróg, ale nie zabraknie także wsparcia dla ciechanowskiego szpitala. Najważniejszą inwestycją zdrowotną będzie utworzenie ośrodka udarowego – podkreśla Konrad Wojnarowski, radny województwa mazowieckiego.

Największe planowane na 2020 r. inwestycje w subregionie ciechanowskim:

DROGI

Na budowę, modernizację i przebudowę dróg wojewódzkich w subregionie ciechanowskim samorząd Mazowsza przeznaczy 45,5 mln zł. Wśród planowanych inwestycji znalazły się:

 • rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 541 na terenie gm. Bieżuń (powiat żuromiński), na odc. 11,5 km – 16,9 mln zł; (jest to III etap inwestycji na drodze 541. Zadanie zaplanowane do realizacji w trybie dwuletnim, całkowity koszt inwestycji 65 mln zł);
 • rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 541 na terenie gm. Lubowidz, Żuromin i Lutocin (powiat żuromiński) – 10,2 mln zł; (jest to kontynuacja robót z ub. roku, zadanie finansowane w ramach RPO WM 2014-2020, całkowita wartość inwestycji 120 mln zł, przebudowa drogi na odc. 18,5 km, termin zakończenia robót czerwiec 2020 r.)
 • rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 616 w Ciechanowie na odc. 1km, ul. Gruduska – 4,5 mln zł;
 • przebudowa drogi wojewódzkiej nr 544 gr. woj.-Mława-Przasnysz-Ostrołęka prowadzącej do terenów inwestycyjnych Przasnyskiej Strefy Gospodarczej w Sierakowie (powiat przasnyski) – 4,2 mln zł; (w ramach RIT);
 • remont drogi wojewódzkiej nr 541 na odcinku: od km 77+185 do km 77+935 (powiat sierpecki) – 600 tys. zł;
 • remont drogi wojewódzkiej nr 544 na wybranych odcinkach: od km  86+547 do km 87+650; od km 88+800 do km 89+222 (powiat mławski) – 1,1 mln zł;
 • remont drogi wojewódzkiej nr 563 na wybranych odcinkach: od km  17+550 do km 19+197; od km 19+677 do km 20+600; od km 59+200 do km 60+100; od km 60+992 do km 63+860 (powiat żuromiński, powiat mławski) – 4,3 mln zł;
 • remont drogi wojewódzkiej nr 615 na odcinkach: od km 5+689 do km 6+196 (powiat mławski) – 380 tys. zł;
 • remont drogi wojewódzkiej nr 616 na wybranych odcinkach o łącznej długości ponad 5 km na terenie powiatu ciechanowskiego i przasnyskiego – 3,4 mln zł;

Ponadto samorząd województwa mazowieckiego przeznaczy 3,8 mln zł na budowę budynku biurowego na potrzeby Rejonu Drogowego i Obwodu Drogowego w Ciechanowie przy ul. Leśnej 30 oraz magazynu soli. Wykonane zostaną plac i drogi wewnętrzne wraz z oświetleniem oraz składowiskiem na materiały sypkie.

– Rokrocznie wydatki na inwestycje na drogi wojewódzkie rosną. Kwota, jaką zamierzamy przeznaczyć na drogi wojewódzkie w tym obszarze znacząco poprawi bezpieczeństwo użytkowników. W dalszym ciągu będziemy kontynuować prace przy przebudowie drogi 541 na terenie powiatu żuromińskiego. W najbliższych dniach ogłosimy przetarg na realizację kolejnego ponad 11 km odc. drogi, tym razem na terenie gm. Bieżuń. Do połowy tego roku zamierzamy zakończyć roboty drogowe na drodze 541 na terenie gmin Lubowidz, Żuromin i Lutocin.  Przebudowa ponad 30 km tylko tej drogi pochłonie łącznie 185 mln zł – mówi Tomasz Dąbrowski zastępca dyrektora ds. inwestycji mazowieckiego zarządu dróg wojewódzkich w Warszawie.

ZDROWIE

Na inwestycje w ciechanowskim szpitalu i ośrodku w Dąbku samorząd Mazowsza przeznaczy ponad 20 mln zł, w tym:

 • utworzenie ośrodka udarowego w ciechanowskim szpitalu – 6 mln zł;
 • dostosowanie pomieszczeń Apteki Szpitalnej i Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej do obowiązujących wymagań prawnych w ciechanowskim szpitalu – 5,8 mln zł;
 • modernizacja i doposażenie oddziałów w ciechanowskim szpitalu– 4,6 mln zł;
 • zwiększenie efektywności energetycznej budynków należących do ciechanowskiego szpitala – 2,1 mln zł;
 • modernizacja pomieszczeń Poradni Specjalistycznych i Podstawowej Opieki Zdrowotnej – etap I dokumentacja w ciechanowskim szpitalu – 148 tys. zł;
 • informatyzacja mazowieckiej służby zdrowia poprzez wsparcie funkcjonowania aptek w ciechanowskim szpitalu– 55 tys. zł;
 • wymiana dźwigów osobowych i towarowych w części A i B w Krajowym Ośrodku Mieszkalno-Rehabilitacyjnym dla osób chorych na SM w Dąbku– 1 mln zł;
 • modernizacja dachu w części A i na łączniku do dworka oraz modernizacja dachu budynku mieszkalnego (pracowniczego) w Krajowym Ośrodku Mieszkalno-Rehabilitacyjnym dla osób chorych na SM w Dąbku (opracowanie dokumentacji)– 15 tys. zł;
 • zmiana źródeł ciepła w obiektach Krajowego Ośrodka Mieszkalno-Rehabilitacyjnego dla osób chorych na SM w Dąbku na kogenerację gazową – etap III (opracowanie dokumentacji) – 75 tys. zł;

KULTURA

Na inwestycje w Muzeum Szlachty Mazowieckiej w Ciechanowie władze Mazowsza przeznaczą 1 mln zł. W planach na ten rok są m.in.:

 • konserwacja murów w obrębie przedbramia Zamku Książąt Mazowieckich w Ciechanowiewraz z uporządkowaniem dziedzińca i otoczenia– 800 tys. zł;
 • budowa centralnego magazynu zbiorów wraz z przestrzenią zwiększającą dostęp do kultury – etap I dokumentacja– 200 tys. zł;

 Dodatkowo samorząd województwa mazowieckiego przekaże 6,7 mln zł na budowę Centrum Administracyjnego w Ciechanowie na potrzeby jednostek organizacyjnych województwa mazowieckiego i powiatu ciechanowskiego.

PROGRAMY WSPARCIA

W 2020 r. władze Mazowsza przeznaczą na programy wsparcia ponad 110 mln zł W porównaniu do roku ubiegłego, w niektórych obszarach budżet został zwiększony dwukrotnie. W przyszłym roku realizowane będą:

 • Instrument wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego – 50 mln zł;
 • Mazowiecki Instrument Wsparcia Infrastruktury Sportowej – 10 mln zł;
 • Mazowiecki Instrument  Wsparcia Ochrony Powietrza – 10 mln zł;
 • Mazowiecki Program Dofinansowania Pracowni Informatycznych i Językowych – 10 mln zł;
 • Mazowiecki Instrument Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE – 13,9 mln zł;
 • Zakup samochodów i sprzętu przeciwpożarowego OSP – 8 mln zł;
 • Finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom zaliczanych i niezaliczanym do sektora finansów publicznych – 6 mln zł;
 • Remont budynków użytkowanych przez OSP – 3 mln zł;
 • Mazowiecki Instrument Aktywizacji Działkowców  – 1 mln zł.