92. rocznica objawienia Jezusa Miłosiernego św. s. Faustynie

Dzisiaj (22 lutego) przypada 92. rocznica objawienia się Jezusa Miłosiernego św. s. Faustynie Kowalskiej, w obrazie „Jezu ufam Tobie”. Było to w 1931 roku Płocku, w klasztorze Zgromadzenia Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia na Starym Rynku. Rocznicowe wydarzenia rozpoczynają się dzisiaj czyli w Środę Popielcową, natomiast uroczysta Eucharystia sprawowana będzie w niedzielę 26 lutego o godz. 12.00 w Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Płocku.

Program obchodów rocznicowych:

22 lutego – Środa Popielcowa – 92.  rocznica objawienia obrazu Jezusa Miłosiernego św. Siostrze Faustynie w Płocku  – całodzienna adoracja Najświętszego Sakramentu; Msze św. o godz. 6.30 i 17.00.

23 lutego – Rekolekcje wielkopostne „Co to znaczy zaufać?” w ramach obchodów
92. rocznicy objawienia obrazu Jezusa Miłosiernego – ks. Teodor Sawielewicz;

17.00-21.00 Msza św z nauką rekolekcyjną; konferencja, uwielbienie Najświętszego Sakramentu, różaniec;

24 lutego – Rekolekcje wielkopostne „Co to znaczy zaufać?” – ks. Teodor Sawielewicz;

17.00-21.00 Msza św z nauką rekolekcyjną; Droga Krzyżowa, uwielbienie Najświętszego Sakramentu, różaniec;

25 lutego – Rekolekcje wielkopostne „Co to znaczy zaufać?”-  ks. Teodor Sawielewicz;

18.15 – Czuwanie nocne: konferencja, uwielbienie Najświętszego Sakramentu, różaniec, Msza św. o 24.00  – ks. Teodor Sawielewicz;

26 lutego (niedziela) – godz. 12.00 – Uroczysta Eucharystia z racji 92. rocznicy objawienia obrazu Jezusa Miłosiernego pod przewodnictwem biskupa płockiego Szymona Stułkowskiego. Śpiewać będzie chór Pueri et Puellae Cantores Plocenses.

26 lutego -15.00 Modlitwa w Godzinie Miłosierdzia;

W pierwszą niedzielę Wielkiego Postu, czyli 26 lutego, w Sanktuarium Bożego Miłosierdzia będą też sprawowane Msze św. o godz. 8.00 oraz 17.00.

Wierni mogą też wziąć udział w akcji „Zapalmy Światło Miłosierdzia i pomódlmy się o pokój na świecie”, a więc 22 lutego o godz. 19.00 w oknach swoich domów, przy przydrożnych krzyżach i kapliczkach, zapalić podczas modlitwy świecę. Koordynatorem akcji jest Leszek Brzeski, prezes Parafialno-Uczniowskiego Klubu „Viktoria” przy parafii św. Józefa w Płocku, radny Rady Miasta Płocka.

***

Święta s. Faustyna Kowalska (1905-1938) w wieku 20 lat wstąpiła do Zgromadzenia Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia w Warszawie. Od początku pobytu w zakonie była „obdarzona darem modlitwy kontemplacyjnej i mistycznej”. W 1930 r. św. Faustyna zamieszkała w klasztorze Zgromadzenia Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia w Płocku, spędziła w nim lata 1930-1932. Dnia 22 lutego 1931 r., w pierwszą niedzielę Wielkiego Postu, 26-letnia Faustyna miała pierwsze objawienie Jezusa Miłosiernego, w obrazie „Jezu ufam Tobie”.

Wydarzenie to tak opisała w swym „Dzienniczku”, który powstawał w latach 1934-1938: „Wieczorem, kiedy byłam w celi, ujrzałam Pana Jezusa ubranego w szacie białej. Jedna ręka wzniesiona do błogosławieństwa, a druga dotykała szaty na piersiach. Z uchylenia szaty na piersiach wychodziły dwa wielkie promienie: jeden czerwony, a drugi blady /…/. Po chwili powiedział mi Jezus: wymaluj obraz według rysunku, który widzisz z podpisem: +Jezu, ufam Tobie+. Pragnę, aby ten obraz czczono najpierw w kaplicy waszej i na całym świecie”.

S. Faustyna usłyszała też życzenie, dotyczące ustanowienia w kościele Święta Miłosierdzia Bożego. Wola Pana wypełniła się, gdy powstał słynny obraz Jezusa Miłosiernego z podpisem: „Jezu, ufam Tobie”, a Papież Polak wprowadził nowe święto kościelne – Niedzielę Miłosierdzia Bożego.

„W myślach przemierzam ten świetlisty szlak, na którym św. Faustyna Kowalska przygotowywała się do przyjęcia orędzia o miłosierdziu – szlak od Łodzi i Warszawy, poprzez Płock, Wilno po Kraków” – te słowa wypowiedział papież Jan Paweł II, który 30 kwietnia 2000 roku w Rzymie wyniósł na ołtarze siostrę Faustynę.

Na terenie klasztoru Zgromadzenia Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia przy Starym Rynku znajduje się Sanktuarium Bożego Miłosierdzia, a w nim kaplica z obrazem Jezusa Miłosiernego i relikwiami św. Faustyny. Odwiedzają je pielgrzymi z Polski i całego świata, rocznie około 14-15 tysięcy osób. W ciągu minionych 10 lat w miejscu pierwszego objawienia modlili się pielgrzymi z 74 krajów. Od 2015 roku trwa kompleksowa rozbudowa sanktuarium.

Fot. Diecezja Płocka