95 lat działania Ochotniczej Straży Pożarnej w Młocku

Sekretarz stanu w ministerstwie spraw wewnętrznych i administracji Maciej Wąsik, mazowiecki komendant wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej st. bryg. Jarosław Nowosielski, komendant powiatowy PSP w Ciechanowie mł. bryg. Tomasz Gajewski i zastępca wójta gminy Ojrzeń Kamila Włodkowska gratulowali strażakom – ochotnikom z OSP Młock – z okazji 95. rocznicy istnienia ich jednostki.

Uroczysty apel z okazji rocznicy odbył się w minioną sobotę, 26 września. Wiceminister Maciej Wąsik i komendant Jarosław Nowosielski przekazali strażakom z Młocka kluczyki do samochodu ratowniczo-gaśniczego oraz sprzęt ratowniczy – kupiony w ramach dotacji ministerstwa. 

Uroczystość rozpoczęła się złożeniem meldunku przez dowódcę uroczystości. Kolejnym punktem było odegranie hymnu narodowego. Zaproszonych gości powitał dh Andrzej Matczak. Kulminacyjnym momentem było uroczyste przekazanie średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Młocku.

Maciej Wąsik ofiarował młockim druhom i druhnom także flagę państwową, a st. bryg. Jarosław Nowosielski – obraz katedry warszawsko-praskiej pw. św. Floriana – patrona strażaków.

red

Fot. Marek Szyperski