Absolutorium dla prezydenta Wardzińskiego

Zdecydowaną większością głosów – 19 za przy 2 wstrzymujących się – ciechanowska Rada Miasta udzieliła prezydentowi Waldemarowi Wardzińskiemu absolutorium z wykonania miejskiego budżetu za 2011 r.

Dla ciechtivi.pl komentuje prezydent Waldemar Wardziński.

[yframe url=’http://www.youtube.com/watch?feature=player_detailpage&v=zjXyX900sZE’]

Za przyjęciem sprawozdania z wykonania budżetu i udzieleniem absolutorium opowiedzieli się radni z PO, PSL i Ciechanowskiej Wspólnoty Samorządowej. Wstrzymali się radni PiS.

a