Absolutorium dla wójta Ojrzenia

11 głosami za, przy 4 wstrzymujących się Rada Gminy Ojrzen udzielila dzisiaj (środa 30 maja) wójtowi Zdzisławowi Mierzejewskiemu absolutorium z wykonania budżetu za 2018 r.

Taki sam wynik padł przy głosowaniu nad sprawozdaniem z wykonania tegoż budżetu.