Absolutorium dla Zarządu Powiatu

Tylko dwóch radnych (Adam Krzemiński – PO i Stanisław Tyszkiewicz – CBUW) wstrzymało się od głosu podczas głosowania nad udzieleniem Zarządowi Powiatu Ciechanowskiego absolutorium z wykonania budżetu powiatu za 2013 r. “Za” było 19 rajców, nikt się nie sprzeciwił.

[yframe url=’http://www.youtube.com/watch?v=NDbr6hnwd5E’]