Agencja prosi rolników o informacje dotyczące zbóż

Jesteś rolnikiem z Mazowsza, masz gospodarstwo o powierzchni powyżej 20 hektarów i uprawiasz zboża? Mogą do ciebie zadzwonić przedstawiciele powiatowych biur Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa z pytaniem o ilości zbóż pozostające w gospodarstwie.

– Telefony są wykonywane do tych rolników, którzy we wnioskach o dopłaty bezpośrednie złożyli określone deklaracje dotyczące powierzchni użytków rolnych oraz powierzchni upraw zbóż – informuje Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi. – Rolnicy z województw: lubelskiego, mazowieckiego i podkarpackiego mogą spodziewać się telefonu z ARiMR gdy powierzchnia użytków rolnych należąca do nich wynosi powyżej 20 ha, a uprawa zbóż (żyto, pszenica, jęczmień, owies, pszenżyto lub też kukurydza) zajmuje co najmniej 1 ha. Rolnicy z pozostałych województw mogą spodziewać się kontaktu, gdy powierzchnia użytków rolnych należąca do nich wynosi powyżej 50 ha, a wymienione wyżej uprawy zajmują powierzchnię przynajmniej 1 ha.

Pozyskane w ten sposób informacje dotyczące zgromadzonego ziarna będą wykorzystane podczas posiedzenia Rady Ministrów Rolnictwa Unii Europejskiej w dyskusji nad propozycjami dotyczącymi eksportu produktów rolno-spożywczych z Ukrainy.

red

Fot. pixabay.com/Zdjęcie ilustracyjne