Akcja Katolicka w Ciechanowie

          W sobotę 12 lutego w Ciechanowie na warsztatach “Dziś i jutro Akcji Katolickiej” spotkali się członkowie Akcji z diecezji płockiej.

W programie znalazły się m.in.: msza św. w kościele farnym, prelekcja ks. kanonika, proboszcza parafii farnej Zbigniewa Adamkowskiego, prezentacja multimedialna dotycząca działalności Akcji Katolickiej w Ciechanowie a także wykład ks. doktora Ireneusza Wrzesińskiego na 100-lecie ciechanowskiego Domu Parafialnego “Katolik”.

m

* na zdjęciu: uczestnicy sobotniego spotkania przed “Katolikiem”