Aktor wybitny, ale…

Na wczorajszej (czwartek, 25 czerwca) sesji Rady Miasta Ciechanów jedną z przyjętych przez radnych uchwał była uchwała o  nadaniu znanemu aktorowi i reżyserowi teatralnemu Ignacemu Gogolewskiemu tytułu: „Honorowy Obywatel Ciechanowa”.

Za głosowało 17 radnych (w całości z klubów: PSL, Koalicji Samorządowej oraz dwójka radnych z klubu Prawa i Sprawiedliwości); dwóch radnych PiS zagłosowało przeciw, a dwoje wstrzymało się od głosu.

Wśród wstrzymujących się był radny Marek Rutkowski, który tak skomentował nam swoje głosowanie. – W klubie radnych PiS ustaliliśmy, że każdy z nas będzie głosował wg własnego przekonania. Wstrzymałem się od głosu. Dlaczego? Z pewnością Pan Ignacy Gogolewski jest wybitnym polskim aktorem, znanym z wielu wspaniałych ról teatralnych czy filmowych, wystarczy wspomnieć niezapomnianą kreację Antka w ekranizacji „Chłopów” Reymonta. Z drugiej jednak strony pojawia się wiele wątpliwości związanych z postawą Ignacego Gogolewskiego wobec władz PRL, z którymi współpracował, wbrew protestom ówczesnego środowiska artystycznego.  Był członkiem PRON utworzonego przez władze komunistyczne w celu propagandowego wsparcia  stanu wojennego. Poza tym nie rozumiem pośpiechu związanego z procedowaniem uchwały. Wątpliwości budzi też „trwały wkład w historię, rozwój i sławę miasta”, o którym można przeczytać we wniosku złożonym przez radnych PSL – powiedział nam Marek Rutkowski.