Aktywne tablice dla szkół w powiecie ciechanowskim

Szkoły prowadzone przez Powiat Ciechanowski oraz gminy Regimin i Sońsk otrzymały po 14 tys. zł wsparcia z rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020-2024 – „Aktywna tablica” .

Wsparcie trafi do: Zespołu Szkół nr 2 w Ciechanowie – Technikum nr 2, II Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza; I Liceum Ogólnokształcące im. Zygmunta Krasińskiego; Zespołu Szkół nr 1 – Technikum nr 1; Zespołu Szkół Technicznych – Branżowa Szkoła I Stopnia nr 4, Technikum nr 4; Zespołu Szkół nr 3 – Technikum nr 3 im. Stanisława Staszica; Szkoły Podstawowej Specjalnej.

-Do każdej z naszych Jednostek Oświatowych trafi wsparcie w ramach programu „Aktywna tablica”. Wszystkie wnioski przygotowane przez Wydział Pozyskiwania Funduszy i Wydział Edukacji uzyskały pozytywną rekomendację. Do szkół trafi potrzebny sprzęt komputerowy i tablice interaktywne. Bardzo dziękuję Pani Kierownik Monice Gwoździk i Panu Kierownikowi Markowi Marcinkowskiemu oraz pracownikom Wydziałów za zaangażowanie i przygotowanie w tak krótkim czasie wszystkich wymaganych dokumentów – skomentowała starosta ciechanowski Joanna Potocka-Rak.

W gminie Regimin wsparcie trafi do Szkół Podstawowych w Regiminie, Szulmierzu i Zeńboku. A w gminie Sońsk do Szkół Podstawowych w Bądkowie i Gąsocinie.

-Mazowiecki Kurator Oświaty, działając na podstawie Porozumienia z 26 października 2020 r. z Wojewodą Mazowieckim, podjął decyzję o udzieleniu wsparcia finansowego organom prowadzącym, wskazując szkoły, które zostały zakwalifikowane do udziału w Programie, wraz z wysokością przyznanego im wsparcia finansowego. W ramach Rządowego programu „Aktywna tablica” do Kuratorium Oświaty w Warszawie wpłynęły łącznie 773 wnioski szkół na kwotę 10.699.156,92 zł. Wsparcie finansowe w ramach programu otrzymało 105 organów prowadzących dla 329 szkół na ogólną kwotę 4.585.760 zł – czytamy na http://www.mazowieckie.pl

red

Fot. FB Joanny Potockiej-Rak