Aktywni do pracy

Powiatowy Urząd Pracy w Ciechanowie realizuje projekt: „Aktywni na lokalnym rynku pracy powiatu ciechanowskiego”. Potrwa do końca lipca 2014 r., jego łączna wartość to prawie 2 mln zł, a skorzysta z niego 380 osób – 189 kobiet i 191 mężczyzn.

Jak informuje rzeczniczka starosty Barbara Tokarska – Wójciak – Jego celem jest wzrost poziomu aktywności zawodowej i społecznej poprzez zdobycie nowych i podwyższenie posiadanych kwalifikacji zawodowych wśród  uczestników projektu oraz zdobycie doświadczenia zawodowego w zakresie nowo uzyskanych kwalifikacji poprzez staże w jednostkach samorządu terytorialnego.

Dla ciechtivi.pl projekt komentuje Elżbieta Szymanik, wicedyrektor Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych.

[yframe url=’http://www.youtube.com/watch?v=vNSeUJjxucM’]

– Łączna wartość projektu to 1.998.640 zł., z czego w bieżącym roku podjęte zostaną działania za 592.057 zł., w 2013 za 995.500 zł. , a w 2014 roku za 411.082 zł – informuje Barbara Tokarska – Wójciak i podkreśla, że 100 uczestników projektu zostanie skierowanych na specjalistyczne szkolenia grupowe:  sprzedawca z obsługą kasy fiskalnej ( 2012 r. –  10 osób, 2013 r. – 10 osób),  operator koparko-ładowarki kl. III (2012 r. – 10 osób, 2013 r. osób – 10 osób),  pracownik fizycznej ochrony osób lub mienia licencja I i II stopnia (2013 r. – 10 osób, 2014 r. – 10- osób),   prawo jazdy kat. B (2012 r. – 10 osób, 2013 r. – 10 osób),  samodzielna księgowość ( 2012 r. – 10 osób, 2013 r. – 10 osób) oraz 30 osób na szkolenia indywidualne w zależności od zgłaszanych potrzeb, w tym: 7 osób w 2012 roku, 15 osób w 2013 roku i 8 osób w 2014 roku.

– Ważnym wymiarem realizowanego projektu będą staże w jednostkach samorządu terytorialnego, którymi objętych będzie 250 osób: 75 osób w 2012 r., 125 osób w 2013 r. i 50 osób w 2014 roku – dodaje rzeczniczka starosty. – Dodatkowo przewiduje się specjalistyczne doradztwo grupowe i indywidualne z zakresu poradnictwa zawodowego i pośrednictwa pracy.

Projekt ciechanowskiego PUP-u współfinansowany ze  środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.2 Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnieniu sektora ekonomii społecznej, Poddziałanie 7.2.1 Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.