Aleksander Sopliński oficjalnie wiceministrem zdrowia

Tym razem to już oficjalnie potwierdzone: w środę 29 lutego premier Donald Tusk wręczył byłemu posłowi z Ciechanowa nominację. – Prezes Rady Ministrów Donald Tusk powołał – z dniem 29 lutego 2012 r. – pana Aleksandra Soplińskiego  na stanowisko podsekretarza stanu w Ministerstwie Zdrowia – czytamy na oficjalnej stronie resortu.

Przypomnijmy, że informacje o wiceministerialnej tece dla znanego ciechanowskiego lekarza i działacza PSL pojawiły się już w grudniu ub.r. Nagraliśmy wtedy rozmowę z Aleksandrem Soplińskim.

[yframe url='[yframe url=’http://www.youtube.com/watch?v=TltQS9paB6k’]’]

Sylwetka nowego wiceministra (za ministerstwem zdrowia)

Aleksander Sopliński

Podsekretarz Stanu

Urodził się 25 marca 1942 r. w Ciechanowie.

W 1968 ukończył studia w Akademii Medycznej w Gdańsku i uzyskał dyplom lekarza medycyny.
W 1968 roku rozpoczął pracę zawodową w szpitalu w Ciechanowie.
W 1973 roku uzyskał I stopień specjalizacji, a w 1977 II stopień z zakresu położnictwa i ginekologii.
Od 1 stycznia 1997 roku do 2005 pełnił funkcję ordynatora oddziału położniczo- ginekologicznego Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Ciechanowie.
Sukcesem oddziału było uzyskanie w 1994 roku tytułu „Szpital przyjazny dziecku” i dwukrotne zajęcie pierwszego miejsca w Polsce w akcji „Rodzić po ludzku”.
W latach 1997-1999 pełnił funkcję specjalisty wojewódzkiego ds. położnictwa i ginekologii.
W latach 1968-1991 był wykładowcą oraz współzałożycielem Wydziału Położnych Szkoły Medycznej w Ciechanowie.
W 1994 roku był członkiem zespołu ds. powołania Państwowej Wyższej Szkoły w Ciechanowie. Od początku utworzenia uczelni (tj. 2002) pełni funkcję przewodniczącego konwentu.
Doświadczony działacz samorządowy, zajmował się głównie ochroną zdrowia, polityką społeczną i edukacją.
W latach 1990-1998 wiceprzewodniczący a następnie przewodniczący Rady Miasta Ciechanów.
Od 1998 do 2005 roku radny wojewódzki województwa mazowieckiego, pełnił funkcję wiceprzewodniczącego.
W 2005 i 2007 roku wybrany na Posła na Sejm z listy Polskiego Stronnictwa Ludowego.
Członek Komisji Zdrowia w V i VI kadencji Sejmu. W VI kadencji przewodniczący stałej podkomisji ds. zdrowia publicznego oraz wiceprzewodniczący sejmowej Komisji Sportu i Turystyki.
Z PSL związany od 1973 roku. Żona i synowie są lekarzami.