Amerykanie w Ciechanowie?

Tygodnik Extra Ciechanów: Do Ciechanowa wróci wojsko? Bardzo prawdopodobne – i to może nawet z Amerykanami.

Nagły zwrot w sprawie dawnych ciechanowskich koszar – prezydent Krzysztof Kosiński dostał w środę (5 sierpnia) pismo z Ministerstwa Obrony Narodowej informujące, że zmieniły się „stanowiska dotyczące wykorzystania nieruchomości”.

PhotoGallery_PlatoonAttack_080315_HIGHRES

fot. www.marines.com

Zmieniły się w związku z „aktualnymi kierunkami rozwoju Sił Zbrojnych RP i zacieśnieniem współpracy sojuszniczej”. Zmieniły się bo 15 lipca weszło w życie  odpowiednie porozumienie między rządami Polski i Stanów Zjednoczonych. „W ww. porozumieniu kompleks wojskowy w Ciechanowie, przewidywany jest do realizacji zadań związanych z obronnością i bezpieczeństwem państwa, we współpracy Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej z Siłami Zbrojnymi Stanów Zjednoczonych Ameryki” – napisała w liście do prezydenta Ciechanowa wiceminister obrony Beata Oczkowicz.

Komentarz na: https://www.facebook.com/extraciechanow?ref=hl