Antywirusowe wsparcie dla domów pomocy społecznej

Powiat ciechanowski znalazł się wśród 39 samorządów powiatowych i gminnych, z którymi wojewoda mazowiecki podpisał umowy w ramach dotacji z rezerwy celowej na realizację zadań własnych jednostek samorządu terytorialnego. Pieniądze przeznaczone zostaną m.in. na przyznanie gratyfikacji osobom zatrudnionym w domach pomocy społecznej, ze szczególnym uwzględnieniem pracowników narażonych na negatywne skutki wystąpienia stanu epidemii wirusa SARS-CoV-2.

Umowa podpisana z powiatem ciechanowskim opiewa na 113 tys. 700 zł.  Dla województwa mazowieckiego przyznana została dotacja na łączną kwotę 3 mln 565 tys. 905 zł.  

– Na Mazowszu funkcjonuje 106 Domów Pomocy Społecznej, które w obliczu epidemii zmagają się z szczególnie trudną sytuacją. Przeznaczone środki zostaną przyznane m.in. na gratyfikację osób zatrudnionych, które w tym ciężkim czasie niosły pomoc potrzebującym. Kieruję słowa uznania do pracowników Domów Pomocy Społecznej, którzy z wielkim zaangażowaniem, w trosce o zdrowie i bezpieczeństwo swoich podopiecznych przez cały ten okres, Dziękuje im, że byli tam gdzie ta pomoc była potrzeba, pokazując, że można sprawnie, w trudnej sytuacji zatroszczyć się o swoich pensjonariuszy  – zaznacza wojewoda mazowiecki Konstanty Radziwiłł.

Fot. Mazowiecki Urząd Wojewódzki