Aplikacja na czas epidemii koronawirusa

Podchorążowie z Wojskowej Akademii Technicznej oddelegowani do służby w Dowództwie WOT opracowali specjalną aplikację webową, która połączy oficerów łącznikowych z brygad OT z pracownikami organizacji pomocowych w celu udzielenia wsparcia osobom potrzebującym. Narzędzie będzie też dostępne dla urzędów, organów medycznych i sanitarnych.

– Największymi sprzymierzeńcami koronawirusa są osoby nieprzestrzegające reżimu sanitarnego i biurokraci. Aplikacja skutecznie ogranicza możliwości działania tych drugich na dodatek przekładając się na szybkość działania. Podchorążowie WAT dobra robota! – powiedział gen. dyw. Wiesław Kukuła, dowódca WOT, komentując uruchomienie kolejnego projektu, tym razem ułatwiającego komunikację pomiędzy instytucjami.

Zgodnie z decyzją ministra obrony narodowej Mariusza Błaszczaka komendanci akademii wojskowych przekazali do dyspozycji Dowódcy Wojsk Obrony Terytorialnej niezbędne siły i środki ze szkół wojskowych. Podchorążowie z Wojskowej Akademii Technicznej są m.in. zaangażowani w zabezpieczenie techniczne całodobowej linii wsparcia psychologicznego uruchomionej przez Dowództwo WOT. Najnowszym ich produktem jest aplikacja: „Platforma wsparcia samorządów, organów sanitarnych i podmiotów leczniczych”. Ułatwi ona proces dotarcia z pomocą do osób pozostających w izolacji w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-Co V-2.

Dzięki wspomnianej aplikacji, pracownicy organizacji pomocowych, urzędów, organów medycznych i sanitarnych, będą mogli szybko i sprawnie wnioskować o wsparcie brygad OT. Informacje te, będą trafiać do oficerów łącznikowych w brygadach WOT, oni zaś zlecą żołnierzom OT realizację zadania.

Aplikacja przygotowana przez podchorążych jest bardzo prosta w obsłudze. Narzędzie jest usługą webową, w pierwszej wersji łączy pracowników instytucji pomocowych, takich jak ośrodki pomocy społecznej różnego szczebla oraz Caritas z oficerami łącznikowymi, którzy funkcjonują w każdej brygadzie OT. Sukcesywnie ilość wspieranych podmiotów będzie rozszerzana w zależności od potrzeb o urzędy, organy medyczne i sanitarne.

Obsługa aplikacji ogranicza się do wypełnienia interaktywnego formularza, w którym wnioskodawca wskazuje miejsce i zakres pomocy oraz nadaje jej priorytet. Formularz ten jest widoczny dla oficera łącznikowego z brygady, który pod wskazany adres kieruje żołnierzy WOT z pomocą. Co ważne – zlecający zadanie będzie mógł na bieżąco śledzić postęp jego realizacji. Istotnym jest również fakt, że po zakończeniu zadania do wnioskodawcy trafią dodatkowe informacje, dotyczące dalszych potrzeb lub wnioski.

Do tej pory informacje takie były podawane przez telefon lub osobiście. Teraz ten sam proces zostanie znacznie uproszczony i przyspieszony.

***

5. Mazowiecka Brygada Obrony Terytorialnej, której rejonem odpowiedzialności jest całe północne Mazowsze, bierze czynny udział w działaniach mających na celu ograniczenie transmisji koronawirusa. Żołnierze wszystkich batalionów 5. MBOT, wspierają Miejskie i Gminne Ośrodki Pomocy Społecznej oraz Caritas w dystrybucji żywności dla osób potrzebujących i odbywających kwarantannę. Przez cały czas sprawowana jest opieka nad 34 weteranami i osobami starszymi z rejonu odpowiedzialności 5. MBOT. Terytorialsi, wsparcia udzielają także w zakresie transportu medykamentów czy próbek do laboratoriów. Do wszystkich tych działań określanych mianem operacji pk. „Odporna Wiosna”, można także zaliczyć organizowanie zbiórek krwi, co do tej pory pozwoliło zasilić system krwiodawstwa w 27 litrów krwi mazowieckich terytorialsów.  

W ramach przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się wirusa, od 23 marca 5 Brygada wydziela także siły do wsparcia policjantów w powiecie ciechanowskim, w Mławie, Płońsku, Przasnyszu, Ostrołęce, Małkini, Wyszkowie, Ostrowi czy Siedlcach. Wspólne patrole żołnierzy WOT z Policjantami mają na celu sprawdzanie czy osoby odbywające kwarantannę przestrzegają jej zasad oraz czy nie potrzebują pomocy.

Aneta SZCZEPANIAK, Rzecznik prasowy, 5. Mazowiecka Brygada Obrony Terytorialnej