Armia nie chce ciechanowskich koszar

„… nieruchomości po tej jednostce zostały sklasyfikowane jako zbędne dla potrzeb Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej” – czytamy w piśmie wiceministra obrony Czesława Mroczka do marszałka Senatu Bogdana Borusewicza, będącym odpowiedzią na oświadczenie senatora Jana Marii Jackowskiego. Część nieruchomości już otrzymały Lasy Państwowej, a część Starostwo Powiatowe.

Senator zapytał o dalsze losy koszar po rozformowanym 1. Ciechanowskim Pułku Artylerii na posiedzeniu Senatu 19 stycznia.  Chciał się dowiedzieć, czy Ministerstwo Obrony Narodowej zamierza wykorzystywać te nieruchomości nadal dla potrzeb wojska i czy budynek, w którym mieściły się kaplica i klub garnizonowy może zostać przekazany organizacjom społecznym, m.in.: ZHP, ZHR i Związkowi Strzeleckiemu?

W sprawie dalszych losów koszar senator spotkał się także z prezydentem Ciechanowa Waldemarem Wardzińskim.

[yframe url=’http://www.youtube.com/watch?v=7Zq6J55SD6w’]17 lutego marszałek Borusewicz otrzymał pismo z MON-u.  Wiceminister Mroczek informuje, że nieruchomości przejęła Agencja Mienia Wojskowego. AMW ma przygotować koncepcję jej zagospodarowania z uwzględnieniem potrzeb miejscowego samorządu.  Planowane jest spotkanie przedstawicieli Agencji z władzami miasta i konserwatorem zabytków.

Wiceminister Mroczek wyjaśnia, że nie ma prawnej możliwości przekazania w drodze darowizny części koszar dla organizacji pozarządowych. Informuje jednocześnie, że część nieruchomości znajdująca się w podciechanowskich Targoniach – poligonowy plac ćwiczeń została (w częściach) przekazana w grudniu 2010 r. Lasom Państwowym, a w październiku 2011 r. ciechanowskiemu Starostwu Powiatowemu.

msz

Oświadczenie senatora Jackowskiego: http://www.senat.gov.pl/gfx/senat/userfiles/_public/k8/dokumenty/stenogram/oswiadczenia/jackowski/0401.pdf

Odpowiedź wiceministra Mroczka: http://www.senat.gov.pl/gfx/senat/userfiles/_public/k8/dokumenty/stenogram/oswiadczenia/jackowski/0401o.pdf