Artur Delura nowym wójtem gminy Ojrzeń

Artur Delura złożył ślubowanie i objął stanowisko wójta gminy Ojrzeń. Nową przewodniczącą Rady Gminy została wybrana Katarzyna Zimnowodzka z Komitetu Wyborczego Wyborców Artur Delura.

Artur Delura zwyciężył w pierwszej turze ostatnich wyborów samorządowych zdobywając 1222 głosy czyli 54,85 proc. biorących udział w wyborach. Po złożeniu ślubowania oświadczył:

Drodzy Mieszkańcy Naszej Gminy, Szanowni Państwo

Serdecznie dziękuje wszystkim, którzy okazali mi swoje wsparcie podczas kampanii wyborczej. Dziękuję mojej żonie Oldze oraz dzieciom, którzy wspierali mnie z całych sił w tym ważnym czasie. Szczególne podziękowania pragnę skierować do mieszkańców naszej Gminy, którzy zdecydowali się zgodnie z zasadami demokracji, powierzyć mi mandat zaufania na najbliższe pięć lat. Jestem tu dzięki nim i dla nich. Dlatego pragnę zapewnić, że swoją funkcje będę sprawował w duchu poszanowania godności ludzkiej i dążenia do rozwoju, nie tylko materialnego, ale i kulturowego naszego społeczeństwa.

Przejmując w dniu dzisiejszym obowiązki wójta Gminy Ojrzeń deklaruje chęć współpracy nie tylko z nowo wybraną Radą, ale również Sołtysami, Radami Sołeckimi, Ochotniczymi Strażami Pożarnymi, Kołami Gospodyń Wiejskich oraz mieszkańcami, dla których od dnia dzisiejszego drzwi urzędu będą stały otworem.

Wierzę w to, że Nasza Gmina posiada ogromny potencjał, przede wszystkim w nas – jej mieszkańcach. Udowodniliśmy, że potrafimy współdziałać i liczę na to, że nadal będziemy okazywać tę jedność.

Szanowna Rado !!!

Liczę na efektywną współprace, której mottem przewodnim będzie myśl, że nie jesteśmy tutaj dla siebie. Jesteśmy dla ludzi, dla całej naszej społeczności. Zależy mi na tym, aby nasi mieszkańcy nie mieli żadnych wątpliwości co do transparentności podejmowanych przez nas decyzji. Niech wszystko będzie jasne i klarowne, zgodne z literą prawa. Abyśmy zarówno Państwo jak i ja mogli z dumą wypowiadać się o naszych działaniach, a mieszkańcy czuli się zaopiekowani nawet w trudnych sytuacjach.

Przed nami wiele pracy, trudnych decyzji i mam nadzieję, że jesteśmy na to gotowi. Jako wójt dołożę wszelkich starań, aby pozycja Gminy Ojrzeń wzrastała, a jej obecność w regionie opierała się na współpracy poza podziałami politycznymi z władzami na każdym szczeblu administracji, jak również najbliższymi nam gminami i miastami.

Świadomy otrzymanego potężnego mandatu zaufania zrobię wszystko, co w mojej mocy, aby spełnić pokładane przez Państwa we mnie nadzieje i oczekiwania”.

W 15-osobowej Radzie Gminy Ojrzeń zasiada 11 radnych wybranych z Komitetu Wyborczego Wyborców Artura Delura.

red

Fot. Tygodnik Ilustrowany