Awanse dla Piłsudczyków

Pięcioro członków ciechanowskiego Związku Piłsudczyków awansowało na wyższe stopnie oficerskie. Uroczystość wręczenia patentów odbyła się w ostatnią sobotę w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej.

Patenty, wręczane przez przedstawiciela władz krajowych Związku Wiesława Ząbka i prezesa ciechanowskiego okręgu Jacka Stachiewicza otrzymali: Adam Sadowski i Tadeusz Górski – na stopień podporucznika, Joanna Oracz – Mostek – na stopień porucznika oraz Ryszard Sobotko i Bernard Grzankowski – na stopień majora.

[yframe url=’http://www.youtube.com/watch?v=Eyxd_rQmzGM’]

W uroczystości wzięli udział m.in. ks. prałat Eugeniusz Graczyk, ks. kanonik Zbigniew Adamkowski, wicestarosta ciechanowski Andrzej Pawłowski, poseł Robert Kołakowski, komendant Wojskowej Komendy Uzupełnień ppłk Dariusz Kosakowski, kpt Marcin Dominiak ze Stowarzyszenia Rekonstrukcji Historycznej 79. Pułku Piechoty Strzelców Słonimskich, komendant powiatowy Państwowej Straży Pożarnej Arkadiusz Muszyński, rodziny awansowanych.

a