Bale, bale, bale. Karnawał w pełni

Bale, studniówki, dyskoteki, domówki. Parkiety pełne tancerzy, bo i tegoroczny karnawał w pełni.

Tak m.in. bawiono się niedawno na 20. Gali Polskiego Czerwonego Krzyża w Ciechanowie.