Będą tanie mieszkania w Ciechanowie?

Władze Ciechanowa chcą budować tanie mieszkania. O przystąpienie do takiego programu apelował na ostatniej sesji Rady Miasta radny Marek Rutkowski. Szczegóły Urząd Miasta ma przedstawić w kwietniu.

[yframe url=’http://www.youtube.com/watch?v=nTx6S-0RXOg’]

 

Założenia programu znalazły się w informacji przygotowanej przez rzeczniczkę Urzędu Miasta Renatę Jeziółkowską

Ideę stworzenia programu oraz przygotowane trzy główne założenia omówiła zastępca prezydenta Joanna Potocka-Rak. Te podstawy to: tanie budownictwo socjalne, tanie budownictwo mieszkań komunalnych dla młodych małżeństw mieszkających i pracujących w powiecie ciechanowskim oraz tanie budownictwo czynszowe.

W ramach taniego budownictwa socjalnego władze proponują zastosowanie taniego budownictwo modułowego, spełniającego wymagania ustawowe dla mieszkań socjalnych z równoczesnym uwzględnieniem obniżenia kosztów eksploatacji budynków. Zdaniem zastępcy prezydenta Joanny Potockiej-Rak, takie rozwiązanie wpłynie nie tylko na obniżenie kosztów budowy nowych obiektów, ale również potencjalnego zadłużenia z tytułu opłat czynszowych, ponieważ, jak podkreśla zastępca prezydenta, w chwili obecnej ponad 90% mieszkańców mieszkań socjalnych nie wnosi opłat z tytułu czynszów, a nowe obiekty po dwóch latach od przekazania do użytkowania wymagają kompleksowych remontów. Ponadto zastosowanie takiej technologii, pozwoli na maksymalne wykorzystanie posiadanych nieruchomości bez konieczności długotrwałych i kosztownych procesów inwestycyjnych.

Budowa tanich mieszkań komunalnych dla młodych małżeństw mieszkających i pracujących w powiecie ciechanowskim, polegałaby na budowie przez TBS mieszkań typu M-3 do 50m2 i wartości do 120 tys. zł z wykorzystaniem działek po dawnych kotłowniach PEC, lub innych uzbrojonych nieruchomościach gruntowych, których właścicielem jest Gmina Miejska Ciechanów. Budownictwo oparte będzie na modelu partnerstwa publiczno-prywatnego lub finansowane z kredytu spłacanego w ratach miesięcznych, po którego spłacie nastąpi prawo przeniesienia własności do lokalu. Program będzie adresowany do grupy młodych pracujących ludzi do 35 roku życia, o średnich dochodach (określony zostanie górny próg dochodowy), co pozwoli na wypełnienie luki na rynku dla osób, które posiadają stabilne źródło dochodu, a  których nie stać na zakup mieszkania w cenach rynkowym na rynku pierwotnym lub wtórnym.

Budowa tanich mieszkań czynszowych to propozycja budownictwa mieszkaniowego

realizowanego przez TBS z udziałem Gminy Miejskiej i przyszłych lokatorów. Gmina wnosiłaby wkład niepieniężny w formie gruntu, pozostały wkład to kredyt zaciągnięty na realizację inwestycji przez TBS i wkład własny przyszłych lokatorów, kształtujący się na poziomie 10-15% wartości nieruchomości. Pierwszym krokiem w tym kierunku, jest już nieruchomość przekazana w roku ubiegłym dla TBS w formie aportu. W roku bieżącym zostanie opracowana dokumentacja projektowa i rozpoczęte zostaną procedury inwestycyjne.

Zaproponowany program jest propozycją taniego budownictwa mieszkaniowego, który nie ogranicza się jak dotychczas tylko do zmniejszania kolejki oczekujących na mieszkania, ale łączy ustawowe obowiązki jakie nakładane są na samorządy z równoczesną pomocą dla ludzi młodych i pracujących, którzy swoją przyszłość chcą związać z Ciechanowem. Musimy podjąć działania systemowe. Zwłaszcza, że wieloletnie zaniedbania zarówno w budownictwie mieszkań socjalnych jak i komunalnych oraz niewielki zakres remontów bieżących, spowodował w chwili obecnej duży problem w zaspokojeniu potrzeb mieszkaniowych. Dotychczas podejmowane działania i realizowana polityka mieszkaniowa, nie tylko nie rozwiązywała problemów w dłuższej perspektywie czasu, a stawała się dodatkowym obciążeniem finansowym dla Gminy Miejskiej z tytułu poniesionych kosztów budowy i dodatkowo z tytułu zadłużeń czynszowych, które obecnie wynoszą blisko 5 mln zł” – powiedziała zastępca prezydenta Joanna Potocka-Rak. Zastępca prezydenta odniosła się również do zapowiadanych w styczniu bieżącego roku przez ministra infrastruktury i budownictwa Andrzeja Adamczyka obietnic tanich mieszkań. Zadeklarowała, że w celu zapoznania się z kierunkami przygotowywanych rozwiązań ustawowych, wystosowane zostanie pismo do ministra, w którym przedstawione będą problemy mieszkaniowe z jakimi musi się zmierzyć Ciechanów oraz deklaracja wsparcia dla działań rządu wspierających budownictwo komunalne na nowych, bardziej korzystnych zasadach.

Nad programem trwają intensywne prace, w szczegółowej formie zostanie przedstawiony radnym najprawdopodobniej na kwietniowych komisjach i kwietniowej sesji Rady Miasta.

Na mieszkania oczekuje 837 osób, w tym na mieszkania socjalne – 61, na mieszkania komunalne – 599, mieszkania w zasobach TBS – 177. Towarzystwo Budownictwa Społecznego obecnie administruje 228 budynkami z 3599 lokalami mieszkaniowymi.