Będzie nowa droga do Długołęki

Starosta ciechanowski Joanna Potocka-Rak zapowiedziała wczoraj (czwartek, 3 grudnia) rozpoczęcie budowy odcinka drogi powiatowej Opinogóra – Długołęka. To jedna z największych inwestycji drogowych przewidzianych w budżecie powiatu ciechanowskiego na przyszły rok.

Dyr. PZD w Ciechanowie Wojciech Jagodziński i starosta ciechanowski Joanna Potocka-Rak

– Długo wyczekiwana przez mieszkańców Długołęki i nie tylko, przebudowa drogi na odcinku Opinogóra-Długołęka staje się faktem. Nasz wniosek złożony w 2019r do Funduszu Dróg Samorządowych, dzięki bardzo dobremu przygotowaniu merytorycznemu znalazł się na liście projektów, które otrzymały dofinansowanie – poinformowała pani starosta. – Już jesteśmy po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym, niebawem podpiszemy umowę z wykonawcą. Łączna wartość inwestycji podzielonej na dwa etapy, to blisko 5 mln zł. Nowa poszerzona nawierzchnia, odwodnienie, oznakowanie, to podstawy zakres zadania. Dziękuję panu dyrektorowi i pracownikom Powiatowego Zarządu Dróg za sprawne przygotowanie całego procesu inwestycyjnego.

Przypomnijmy, że w ubiegłym roku oddano do użytku nowy odcinek tej drogi – Ciechanów – Opinogóra.

red

Fot. FB Joanna Potocka-Rak