BĘDZIE PRZERWA W WYDZIALE KOMUNIKACJI

– W związku z wymianą  routera  niezbędnego do prawidłowej komunikacji z systemem CEPIK w dniu 21.07.2021 od godziny 9:30 nastąpi przerwa  w dostępie do wszystkich usług wymagających komunikacji z wyżej wymienionym systemem (rejestracja pojazdów, wydawanie prawa jazdy, odbiór dowodu rejestracyjnego stałego, zgłoszenie zbycia i nabycia itd.). Przewidywany czas przerwy to około 40 minut.