Benefis Teresy Kaczorowskiej

Benefis 25-lecia pracy twórczej Teresy Kaczorowskiej – znanej dziennikarki, poetki, animatorki kultury, szefowej Powiatowego Centrum Kultury i Sztuki w Ciechanowie odbył się w ostatni piątek w kawiarni Artystyczna.

[yframe url=’http://www.youtube.com/watch?v=LYfH4zs3s04′]

Wśród gości zauważyliśmy m.in.: proboszcza parafii farnej ks. kanonika Zbigniewa Adamkowskiego, wiceprezydent Ciechanowa Ewę Gładysz, wicestarostę ciechanowskiego Andrzeja Pawłowskiego,  posła Roberta Kołakowskiego, radnego sejmiku wojewódzkiego Benedykta Pszczółkowskiego, prezesa browaru Ciechan Marka Jakubiaka, wydawcę tygodnika Extra Ciechanów Artura Iniarskiego, dziennikarzy Tygodnika Ciechanowskiego Marka Żbikowskiego i Krzysztofa Kowalskiego oraz wielu znajomych i przyjaciół Jubilatki.Sylwetkę Jubilatki przedstawił, w imieniu współorganizatora Benefisu – Związku Literatów Mazowsza – Stanisław Kęsik. Twórczość poetycką i prozatorską Teresy Kaczorowskiej omówili dr Dariusz Lebioda z Bydgoszczy oraz prof. Kazimierz Świegocki z Warszawy. Była część artystyczna w wykonaniu: wykonaniu Edyty Bojkowskiej – Kolak, Andrzeja Kaluszkiewicza, artystów ze Studium Piosenki Grzegorza Chodkiewicza oraz Koła Recytatorskiego z PCKiSz, a także prezentacja literackiego dorobku Teresy Kaczorowskiej.

TERESA KACZOROWSKA

Dziennikarki, prozaik, poetka, doktor  nauk humanistycznych, badaczka polskiego dziedzictwa kulturowego, animatorka kultury. Autorka  kilkunastu książek oraz kilkuset artykułów prasowych i prac naukowych, uczestniczka wielu konferencji naukowych i spotkań autorskich na obydwu półkulach świata. Prezes Związku Literatów na Mazowszu, Stowarzyszenia Academia Europaea Sarbieviana, redaktor naczelny wydawanych od 1999 roku „Ciechaanowskich Zeszytów Literackich”. Od 5 października 2011 roku kieruje też Powiatowym Centrum Kultury i Sztuki im. Marii Konopnickiej w Ciechanowie. We wszystkich swoich poczynaniach zabiega o kultywowanie polskiej kultury, historii oraz tradycji, uświadamiając ich wagę dla zachowania tożsamości narodowej. Uhonorowana wieloma nagrodami w Ciechanowie, Warszawie, Brukseli, Chicago, m. in. Odznaką Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego „Zasłużony dla Kultury Polskiej” (2007), Nagrodą im. dr F. Rajkowskiego „Ciechanowianin Roku” (2008), Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski „Polonia Restituta” (2010).
– ze strony PCKiSZ