Betlejemskie Światełko Pokoju w Glinojecku

Życzenia świąteczne i Betlejemskie Światełko Pokoju od harcerzy dla burmistrza Glinojecka Łukasza Kapczyńskiego.

Harcerze z Glinojecka i Ościsłowa (z drużyn ZHP “Leśny Graal” i “Promyki Nadziei”) odwiedzili dzisiaj (czwartek, 17 grudnia) Urząd Miasta i Gminy w Glinojecku. – Złożyli życzenia świąteczne i przekazali na ręce Burmistrza Miasta i Gminy Glinojeck Łukasza Kapczyńskiego – Betlejemskie Światełko Pokoju – poinformował UMiG Glinojeck.

-Betlejemskie Światło Pokoju to coroczna akcja przekazywania przed Świętami Bożego Narodzenia symbolicznego ognia, zapalonego w Grocie Narodzenia Chrystusa w Betlejem. Betlejemskie Światło Pokoju jest symbolem ciepła, miłości, pokoju i nadziei – tradycyjnie stawiane jest na wigilijnym stole – czytamy na stronie internetowej glinojeckiego samorządu. – Tegoroczne Betlejemskie Światełko Pokoju  glinojeccy i ościsłowscy Harcerze otrzymali  w niedzielę 15 grudnia z rąk Naczelnik Związku Harcerstwa Polskiego Anny Nowosad. Po uroczystej mszy świętej odprawianej w Kaplicy Betlejemskiego Światła Pokoju, zlokalizowanej na terenie Schroniska Górskiego ZHP „Głodówka”, które znajduje się na pograniczu polskich i słowackich Tatr.

Harcerze odwiedzili też szereg miejskich instytucji w Glinojecku oraz schronisko dla bezdomnych „Monar” w Dreglinie.

Fot. UMiG Glinojeck