Biskup Piotr Libera odszedł na emeryturę

– Ojciec Święty Franciszek przyjął, złożoną z racji zdrowotnych, rezygnację bp. Piotra Libery z posługi biskupa płockiego. Administratorem apostolskim sede vacante diecezji płockiej został mianowany biskup toruński Wiesław Śmigiel. O decyzji Papieża poinformowała dziś w południe Nuncjatura Apostolska w Polsce – czytamy na oficjalnej stronie Diecezji Płockiej.

KOMUNIKAT NUNCJATURY:
Ojciec Święty Franciszek: Przyjął rezygnację biskupa Piotra LIBERY z posługi biskupa płockiego, złożoną z racji zdrowotnych. Mianował administratora apostolskiego diecezji płockiej sede vacante w osobie biskupa toruńskiego Wiesława Śmigla.
Warszawa, 4 czerwca 2022 roku. Salvatore Pennacchio, Nuncjusz Apostolski

Sede vacante (od łac. sedes vacans – „nieobsadzona stolica” lub „pusty tron”; forma sede vacante to ablativus absolutus i znaczy: „przy nieobsadzonej stolicy”; pokr. sedis vacantia – „stan nieobsadzenia stolicy”) – w Kościele katolickim termin określający okres, w którym stolica biskupia jest nieobsadzona.

Kodeks prawa kanonicznego z 1983 stosuje to określenie zarówno wobec wakansu Stolicy Apostolskiej (diecezji rzymskiej – sede Romana vacante), jak i każdej innej diecezji. Sede vacante trwa do momentu objęcia diecezji przez nowego biskupa. Administrowanie jest w tym czasie ograniczone do spraw najniezbędniejszych, gdyż obowiązuje zasada nihil innovetur (niczego nie należy zmieniać).

Za Wikipedią

red

Fot. diecezjaplocka.pl/Od lewej: biskup Piotr Libera, biskup pomocniczy Mirosław Milewski