Biskup Płocki na Wielki Post

W Kościele Katolickim rozpoczął się Wielki Post. – Nie chcemy uczynków pobożnych wykonywać przed ludźmi, aby widziały nas telewizyjne kamery i internetowe portale; nie chcemy zbierać od mediów nagród i pochwał. Chcemy wołać szczerze, z całego serca: „Zmiłuj się Panie, bo jesteśmy grzeszni”, bo czują to nasze serca. Tak – jesteśmy grzeszni! Potrafimy świadomie i dobrowolnie wybierać śmierć. Jesteśmy zdolni naprawdę do wszystkiego, czasami zadziwiając nawet siebie samych, do jakiego stopnia otwieramy drzwi ciemności – powiedział ks. biskup Piotr Libera w Środę Popielcową (26 lutego) podczas wieczornej Eucharystii w bazylice katedralnej w Płocku.

Więcej na: https://www.diecezjaplocka.pl/dla-wiernych/aktualnosci/2020/022020/ks-biskup-piotr-libera-w-srode-popielcowa-przemiane-serc-zacznijmy-od-modlitwy/

Wielki Post trwa do Niedzieli Palmowej, która w tym roku wypada 5 kwietnia. Po niej rozpocznie się Wielki Tydzień, którego zwieńczeniem będą Męka i Zmartwychwstanie Pańskie.

Fot. pixabay.com