Biskup płocki zmienia wikariuszy

Czas na doroczne zmiany personalne w diecezji płockiej. Rejonowy moderator Domowego Kościoła – rodzinnej gałęzi Ruchu Światło – Życie w rejonie ciechanowskim ks. Tomasz Baranowski przechodzi z parafii pw. św. Józefa w Ciechanowie do parafii pw. św. Jana Chrzciciela w Sochocinie.

W ciechanowskiej Farze zastąpi go ks. Jarosław Kowalczyk, dotychczasowy wikariusz parafii pw. św. Wojciecha w Nasielsku.

A my przypominamy jedno z przedsięwzięć, których ks. Tomasz był współorganizatorem – orszak kolędników, który w styczniu przeszedł przez centrum  Ciechanowa. Tu razem z ks. Jarosławem Szumańskim – przebranym za… owieczkę.

[yframe url=’http://www.youtube.com/watch?v=gGvqnzjl-Lk’]

To jedna z corocznych zmian wikariuszowskich w diecezji. W innych parafiach powiatu ciechanowskiego zmiany są następujące:

Z parafii pw. św. Stanisława BM w Lekowie odchodzi wikariusz ks. Marek Kardasz. Odchodzi niedaleko, bo do parafii pw. św. Franciszka z Asyżu w Ciechanowie. Zastąpi go ks. Artur Dariusz Kowalczyk, do tej pory wikariusz parafii pw. św. Kazimierza w Lucieniu.

Dotychczasowy wikariusz w parafii pw. św. Gotarda w Pałukach, ks. Ireneusz Macek został mianowany wikariuszem parafii pw. św. Jana Chrzciciela w Obrytem. Dwóch wikariuszy przychodzi do ciechanowskiej parafii pw. św. Tekli – ks. Marek Piątkiewicz, do tej pory wikariusz parafii pw. św. Józefa w Płocku i neoprezbiter ks. Marcin Mateusz Kędzia. Z tej parafii, na własną prośbę, do pracy duszpasterskiej w Polskiej Misji Katolickiej w Anglii i Walii wyjeżdża ks. Kamil Stawiski.

Neoprezbiter, ks. Dariusz Malczyk będzie nowym wikariuszem w parafii pw. św. Wita, Modesta i Krescencji w Sońsku.

Pełna lista zmian na: http://www.diecezjaplocka.pl/index.php?akcja=art_zobacz&art_id=225&id_news=1757