Biskup śpiewał w Farze

Podczas niedawnego święta Trzech Króli – w ciechanowskiej Farze wystąpiła tamtejsza schola “Anioły”. Z młodymi chórzystami zaśpiewali biskup płocki Piotr Libera i proboszcz parafii ks. kanonik Zbigniew Adamkowski.