Bobry atakują, zjadają nawet świerki

Ostatnio ślady ich działalności widzieliśmy tuż przy szosie z Ciechanowa do Gołotczyzny, w rejonie leśniczówki Bardonki.

O ekspansji tych, zagrożonych niegdyś wyginięciem ssaków opowiada zastępca nadleśniczego Nadleśnictwa Ciechanów Tomasz Dróżdż.

[yframe url=’http://www.youtube.com/watch?v=DvxmrMHvMN8′]

 Niestety, wydaje się, że kończy się czas bobrzej “złotej wolności”. Np. samorządowcy z rejonów płockiego i pułtuskiego, szczególnie zagrożonych przez powodzie, chcą odstrzału bobrów budujących sobie nory w wałach przeciwpowodziowych.

msz