Bóg mówi: kocham cię i zawsze będę cię kochał

– Tej nocy Bóg mówi każdemu: Kocham cię i zawsze będę cię kochał. Jesteś cenny w moich oczach. Kocham cię nie dlatego, że słusznie myślisz i dobrze postępujesz. Po prostu cię kocham. Moja miłość jest bezwarunkowa i nie zależy od ciebie – mówił biskup płocki Piotr Libera podczas Pasterki odprawionej w płockiej Katedrze. W ciechanowskiej Farze – po raz drugi – Pasterka rozpoczęła się od po raz kolejny od kalendy – In Vigilia Nativitatis Domini – czyli obrzędu uroczystego ogłoszenia Narodzenia Boga człowieka- Jezusa Chrystusa.

– Tej nocy Bóg mówi każdemu: Kocham cię i zawsze będę cię kochał. Jesteś cenny w moich oczach. Kocham cię nie dlatego, że słusznie myślisz i dobrze postępujesz. Po prostu cię kocham. Moja miłość jest bezwarunkowa i nie zależy od ciebie. Możesz mieć błędne wyobrażenia, możesz zapominać o Mnie. Możesz wychodzić na ulice i wołać najgorsze rzeczy przeciwko Mnie, Ja i tak nie zrezygnuję, by cię kochać. Moja miłość się nie zmienia, nie obraża się. Moja miłość jest wierna, jest cierpliwa. Moja chwała cię nie oślepia. Moja obecność nie przeraża. Urodziłem się ubogi we wszystko, aby zdobyć cię bogactwem mojej miłości” – mówił w homilii bp Libera. Mszę św., której przewodniczył, koncelebrował biskup pomocniczy diecezji płockiej Mirosław Milewski.

W ciechanowskiej Farze z uwagi na pandemię i sugestię Episkopatu Polski o zwiększeniu liczby odprawianych nabożeństw – odbyły się dwie Pasterki – o 22. i o północy. Tak jak przed rokiem rozpoczęła je kalenda – In Vigilia Nativitatis Domini – czyli obrzęd uroczystego ogłoszenia Narodzenia Boga człowieka- Jezusa Chrystusa.

Publikujemy jej tekst:

W roku (5199) pięć tysięcy sto dziewięćdziesiątym dziewiątym od stworzenia świata, gdy Bóg stworzył na początku niebo i ziemię;

W roku (2759) dwa tysiące siedemset pięćdziesiątym dziewiątym po potopie;

W roku (2015) dwa tysiące piętnastym po narodzeniu Abrahama;

W roku (1510) tysiąc pięćset dziesiątym po wyprowadzeniu ludu izraelskiego pod wodzą Mojżesza z niewoli egipskiej;

W roku (1032) tysiąc trzydziestym drugim od czasu, gdy Dawid został namaszczony na króla;

W (65) sześćdziesiątym piątym tygodniu lat według proroctwa Daniela;

W (194) sto dziewięćdziesiątej czwartej olimpiadzie według kalendarza greckiego;

W roku (752) siedemset pięćdziesiątym drugim po założeniu miasta Rzymu;

W (42) czterdziestym drugim roku panowania Oktawiana Augusta, gdy na całym świecie pokój zapanował;

W (6) szóstym okresie historii świata;

Zechciał Jezus Chrystus, Przedwieczny Bóg i Przedwieczny Ojca Syn, uświęcić świat przez swoje błogosławione przyjście.

Był On poczęty z Ducha Świętego i po upływie dziewięciu miesięcy narodził się jako człowiek w Betlejem Judzkim z Maryi Panny.

Święcimy narodzenie Pana naszego, Jezusa Chrystusa według ciała.

Słowo przyszło do swojej własności, a swoi Go nie przyjęli. Wszystkim tym jednak, którzy Je przyjęli, dało Moc, aby się stali dziećmi Bożymi, tym którzy wierzą w Imię Jego.

A Słowo stało się ciałem i zamieszkało wśród nas. I oglądaliśmy Jego chwałę, chwałę, jaką Jednorodzony otrzymuje od Ojca, pełen łaski i prawdy.

Tekst za: https://ktorganista.blogspot.com/2012/12/czytanie-z-martyrologium-koscioa.html

Kalenda w Farze przed rokiem:

red

Fot. FB Parafii pw. św. Józefa w Ciechanowie