Brązowy Krzyż Zasługi dla Anny Żebrowskiej

Pracująca w Mazowieckim Urzędzie Wojewódzkim Anna Żebrowska, w niedawnych wyborach samorządowych wybrana radną Rady Powiatu Ciechanowskiego odznaczona przez Prezydenta RP Andrzeja Dudę Brązowym Krzyżem Zasługi.

Uroczystość odbyła się w ostatni piątek w Mazowieckim Urzędzie Wojewódzkim w Warszawie. W imieniu Prezydenta Wicewojewoda Mazowiecki Patryk Fajdek wręczył trzy Brązowe Krzyże Zasługi oraz 11 Medali za Długoletnią Służbę, w tym siedem Medali Złotych i cztery Medale Brązowe.

– Anna Żebrowska – od 2018 roku pracuje w Mazowieckim Urzędzie Wojewódzkim w Warszawie. W okresie pandemii COVID-19 aktywnie koordynowała i bezpośrednio uczestniczyła w działaniach mających na celu łagodzenie skutków pandemii. W obliczu trwającego konfliktu zbrojnego na Ukrainie, udziela wsparcia obywatelom Ukrainy – czytamy na stronie Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego.

Anna Żebrowska w latach 2020-2024 była kierownikiem ciechanowskiej delegatury Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego. Wcześniej była m.in. radną Gminy Ciechanów, Powiatu Ciechanowskiego oraz zastępcą prezydenta Ciechanowa.

Pani Aniu – Gratulujemy!

red 

Fot. Archiwum Anny Żebrowskiej/Mazowiecki Urząd Wojewódzki