Budżet powiatu ciechanowskiego na 2020 r. przyjęty jednogłośnie

Budżet zakładach dochody w kwocie 116 mln 27 tys. i wydatki budżetowe w kwocie 112 mln 227 tys. zł. Nadwyżka w kwocie 3,8 mln zł zostanie przeznaczona w całości na spłatę rat kapitałowych i kredytów zaciągniętych w latach poprzednich.

Fot. Marek Szyperski/Na zdjęciu: Hanna Dworecka – Skarbnik Powiatu (w środku)