Budżetowa sesja Rady Gminy Ciechanów

W czwartek  odbyła się 4. w tej kadencji sesja Rady Gminy Ciechanów. Jednym z jej głównych punktów było przyjęcie budżetu gminy na 2015 r.

A my przypominamy miły akcent z poprzedniej sesji – Jasełka w wykonaniu uczniów Szkoły Podstawowej z Chotumia.

[yframe url=’http://www.youtube.com/watch?v=dMY2aPBSlCI’]

 

Program 4. sesji w:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.

 2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

 3. Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej Wójta.

 4. Interpelacje i zapytania radnych.

 5. Wypowiedzi i zapytania sołtysów.

 6. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii na 2015 rok”

 7. Podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ciechanów.

 8. Dyskusja w sprawie projektu budżetu gminy Ciechanów na 2015 rok.

 9. Podjęcie uchwały budżetowej gminy Ciechanów na 2015 rok.

 10. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie na własność gminy nieruchomości gruntowych w miejscowości Niestum.

 11. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie na własność gminy nieruchomości gruntowej w miejscowości Pęchcin.

 12. Wolne wnioski i zapytania.

 13. Odpowiedzi na pytania i wnioski.

 14. Zamknięcie obrad.