Burmistrz odwołał się od wyroku

Burmistrz Glinojecka odwołał się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego od decyzji Komisarza Wyborczego w Ciechanowie, który wygasił jego mandat.

[yframe url=’http://www.youtube.com/watch?v=qLtfA_5Is5U’]

Adwokat burmistrza uważa, że wyrok jest krzywdzący i niesprawiedliwy, a decyzje burmistrza nie spowodowały żadnej szkody dla glinojeckiego samorządu. Obrońcy burmistrza zwrócili się też do Rzecznika Praw Obywatelskich, by ten w Sądzie Najwyższym złożył kasację od wyroku Sądu Okręgowego w Płocku – oczywiście na korzyść burmistrza.

Przypomnijmy, że sprawa toczyła się od 2008 r. i dotyczyła organizacji w Glinojecku Międzynarodowego Festiwalu Piosenki i Kultury Romów. Kilka tygodni temu Sąd Okręgowy prawomocnie uznał, że burmistrz Waldemar G. wbrew przepisom umorzył podatek od nieruchomości właścicielce jednego z lokalnych hoteli, co miało być zapłatą za nocleg Romów. Do tego, bez zgody i wiedzy rady gminy, przekazał fundusze na konto fundacji organizującej festiwal. Spowodowało to utratę przez Waldemara G. prawa wybieralności.

Jeśli sąd administracyjny podtrzyma decyzję komisarza miasto i gminę Glinojeck czekają przedterminowe wybory burmistrza.