By powietrze było czystsze. Prawie pół miliona zł z budżetu Mazowsza dla Ciechanowa

Zakup antysmogowego drona, audyt energetyczny pięciu miejskich szkół podstawowych i opracowanie dokumentacji dla termomodernizacji dwóch szkół. To działania, które jeszcze w tym roku podejmie ciechanowski Urząd Miasta dzięki pozyskaniu prawie 500 tys. zł dotacji z budżetu województwa mazowieckiego w ramach programu „Mazowsze dla czystego powietrza 2022”.

– Miasto zakupi nowoczesnego drona antysmogowego, niezbędnego do mierzenia poziomu zanieczyszczeń powietrza w czasie rzeczywistym. Drony wyposażone w mobilne laboratorium do pomiaru koncentracji pyłu zawieszonego i detekcji innych szkodliwych substancji w powietrzu dostarczą informacji o zawartości emisji. Stwierdzenie obecności toksycznych gazów lub nietypowych wartości niektórych parametrów w dymie unoszącym się z kominów mogą być przesłanką do przeprowadzenia kontroli we wskazanym przez czujniki miejscu. Możliwość wykrycia faktu spalania niedozwolonych materiałów ma skutecznie zniechęcać mieszkańców do wrzucania odpadów do palenisk domowych – informuje rzeczniczka ciechanowskiego Ratusza Paulina Rybczyńska. – Ponadto przeprowadzone zostaną audyty energetyczne i badania termowizyjne szkół podstawowych. Przejdzie je pięć budynków szkolnych, tj.: SP nr 1, SP nr 3, SP nr 7 oraz dwa budynki SP nr 6.

Miasto pozyskało od samorządu Mazowsza środki na regularne czyszczenie na mokro ulic w Ciechanowie. Ich częste oraz intensywne zmywanie wpłynie na redukcję zanieczyszczenia pod względem ilości, jak i składu fizykochemicznego. Takie działania pozwalają również redukować ilość odpadów na jezdni i zanieczyszczeń ściekowych.

– Różnorodność złożonych projektów, dzięki pomysłowości władz miasta, pozwoli skuteczniej zadbać o ochronę powietrza, Zarówno zakup drona antysmogowego, przygotowanie dokumentów dla przyszłej termomodernizacji szkół, jak i dbanie o czystość ulic to ważne zadania, które tworzą przyjazną miejską atmosferę – podsumował radny sejmiku województwa mazowieckiego Konrad Wojnarowski.

red

Fot. UM Ciechanów