Były burmistrz Pułtuska oskarżony

Jest akt oskarżenia  wobec Krzysztofa N. byłego burmistrza Pułtuska. Prokuratura Regionalna w Białymstoku zarzuca mu działanie na szkodę Ministerstwa Rolnictwa, Województwa Mazowieckiego, Gminy Pułtusk i Zespołu Szkół w Golądkowie. Były samorządowiec usłyszał łącznie 18 zarzutów.

Śledztwo, które prowadzili prokuratorzy z Białegostoku oraz funkcjonariusze warszawskiej delegatury Centralnego Biura Antykorupcyjnego wykazało, że w latach 2009 – 2017 Krzysztof N. dopuścił się szeregu przestępstw przeciwko mieniu i wiarygodności dokumentów.

– Jako dyrektor Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Golądkowie doprowadził do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie ponad 2 mln zł Województwo Mazowieckie i Ministerstwo Rolnictwa reprezentujące Skarb Państwa poprzez poświadczenie nieprawdy co do uczestnictwa 355 osób w dwóch edycjach fikcyjnie zorganizowanego szkolenia osób niepełnosprawnych oraz przywłaszczając przyznane tym osobom 350 tabletów o wartości 112 tys. zł. W trakcie wykonywania  remontu i modernizacji budynku szkoły w Golądkowie zawyżał koszty oraz aprobował rachunki za fikcyjne  prace, czym doprowadził do strat w kwocie około 400 tys. zł na szkodę kierowanej przez siebie instytucji. Jako Burmistrz Pułtuska wyrządził Pułtuskiemu Przedsiębiorstwu Usług Komunalnych szkodę w wysokości około 7,6 mln zł poprzez zawarcie umów na lata 2015 – 2017  dotyczących wywozu i zagospodarowania odpadów i nieczystości w wysokości nie pokrywającej kosztów wykonania  usługi – czytamy na stronie Prokuratury Regionalnej w Białymstoku.  

Krzysztof N. usłyszał w sumie 18 zarzutów, w tym: żądania i przyjęcia korzyści majątkowej o znacznej wartości w związku z  projektowaniem i budową żłobka w Pułtusku, niedopełnienia obowiązków i przekroczenia uprawnień w celu osiągnięcia korzyści majątkowych przez inne osoby, a także podania nieprawdy w oświadczeniach majątkowych poprzez zatajenie nieruchomości i mienia ruchomego o wartości powyżej 10 tys. zł. Byłemu burmistrzowi grozi nawet 10 lat więzienia.

Akt oskarżenia obejmuje także 12 innych osób. Ich prokuratura oskarża o przestępstwa urzędnicze, korupcyjne i przeciwko mieniu, w tym popełnione wspólnie z Krzysztofem N.

Akt oskarżenia trafił do Sądu Okręgowego w Ostrołęce. Prokurator, na poczet obowiązku naprawienia szkody, możliwych do orzeczenia grzywien i kosztów postępowania, zabezpieczył nieruchomości, pojazdy oraz udziały w spółkach o łącznej wartości ponad 2, 6 mln zł.

red

Fot. pixabay.com/Zdjęcie ilustracyjne